Reklamace

Postup reklamace

Potřebujete vrátit objednávku nebo uplatnit reklamaci? Velmi nás to mrzí, ale i to je občas potřeba vyřešit. Níže vám popíšeme, jak na to.

Chce-li kupující vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, může tak učinit bez udání důvodů do 14 dnů po obdržení zásilky. Zboží je nutné vrátit i s fakturou, která bude stornována. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Messenger nebo DPD) zákazníkovi. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí je nutno, aby klient o tomto stavu bezodkladně informoval prodejce. Kupující musí oznámit písemně zjištěné vady pomocí reklamačního formuláře, který zašle na e-mail dodavatele: support@hrepublic.eu.

V případě, že zboží dorazí poškozené, je nutné reklamaci uplatnit nejpozději druhý den od převzetí zásilky. Pro uznání reklamace dopravcem je nutné nafotit kompletně vše, tedy poškozené zboží, výplně, proložky a vnější obal zásilky.

Zde si můžete stáhnout a vyplnit Reklamační-list, který Vám reklamaci usnadní. Vyplněný formulář obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury, podrobný popis závady nebo nedostatku, popř. popis toho, jak závada (nedostatek) vznikla nebo se projevuje. Pokud reklamujete zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto vyplněného Reklamačního listu výrazně usnadní identifikaci zásilky a urychlí vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

Reklamované zboží kupující zasílá na adresu: Health Republic s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 10, 101 00, IČ: 07118732, DIČ: CZ07118732. Reklamované zboží zaslané od zákazníka do společnosti Health Republic s.r.o. na dobírku, nebude přijaté a bude vrácené zpět adresátovi. 

Zboží je vhodné zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). 

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace emailem. Po uplynutí uvedené lhůty, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit a prodávající je povinen zaslat kupujícímu nové zboží.

 

Envelope icon
Write to us I want to know about ongoing events, discounts and news. I'm interested in discount codes and other benefits associated with signing up. I want answers to questions about health and healthy lifestyle. If you have answered YES at least once, just write us your e-mail and you will be up to date…